Samospráva města

Pozvánka na 23. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konané dne 23.4.2018 – program, materiály

/ Lenka Stará

23. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě se uskuteční v pondělí 23. dubna 2018 od 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ, IV. patro, Vratislavovo …

23. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě se uskuteční v pondělí 23. dubna 2018 od 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ, IV. patro, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě.

Před zasedáním zastupitelstva města proběhnou za účasti členů zastupitelstva města, vedoucích odborů městského úřadu, ředitelů městem zřízených organizací a jednatele společností založených městem od 15.30 hod. do 16.00 hod. Hovory s občany.

Program:

1) Zahájení zasedání

2) Činnost Rady města Nového Města na Moravě od 19.3.2018 do 16.4.2018

3) Rozpočtové opatření na rok 2018

4) Závěrečný účet hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2017, účetní závěrka města

za rok 2017, vypořádání výsledků hospodaření místních částí za rok 2017

5) Nabytí majetku pořízeného vlastní činností

6) Fond rozvoje bydlení v roce 2018

7) Problematika účasti města v SATT, a.s. – převod akcií

8) Změna sídla společnosti Novoměstské služby s.r.o.

9) Návrh na poskytnutí dotací z Programu regenerace MPZ Nové Město na Moravě na rok 2018

10) Návrh Dodatku č. 7 Zřizovací listiny Novoměstských sociálních služeb

11) Návrh na uzavření partnerství s městem Mižhirja v Zakarpatské oblasti Ukrajiny

12) Zpráva o činnosti Městské policie Nové Město na Moravě za rok 2017

13) Žádost o poskytnutí investiční dotace – přeložky dešťových kanalizací na ul. Jánská v NMNM

14) Dispozice s majetkem – prodej volných BJ č. 1010/2 na ul. Křičkova a 727/6 na ul. Tyršova v

NMNM

15) Dispozice s majetkem – prodej BJ č.1309/5 na ul. Drobného a č. 726/12 na ul. Tyršova v NMNM

stávajícím nájemcům, žádost nájemníků o přehodnocení kupní ceny na prodej BJ

16) Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 1841/1 v k.ú. NMNM – Veslařská ul.

17) Dispozice s majetkem – odprodej p.č.1442/11 v k.ú. NMNM – Petrovická ul.

18) Dispozice s majetkem – nákup části p.č.3404/1 a 3404/3 v k.ú. NMNM (záměr

výstavby chodníku Bělisko)

19) Dispozice s majetkem – vklad majetku vodovodů a kanalizací do hospodaření Svazu vodovodů a

kanalizací Žďársko

20) Diskuse

21) Závěr

Soubory ke stažení