Samospráva města

Pozvánka na 24. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konané dne 25.6.2018 – program, materiály

/ Lenka Stará

24. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Morav se uskuteční v pondělí 25. června 2018 od 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ, IV. patro, Vratislavovo …

24. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Morav se uskuteční v pondělí 25. června 2018 od 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ, IV. patro, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě.

Před zasedáním zastupitelstva města proběhnou za účasti členů zastupitelstva města, vedoucích odborů městského úřadu, ředitelů městem zřízených organizací a jednatele společností založených městem od 15.30 hod. do 16.00 hod. Hovory s občany.

Program:

1) Zahájení zasedání

2) Činnost Rady města Nového Města na Moravě od 3.5.2018 do 25.6.2018

3) NKZ – Dodatek č. 6 Zřizovací listiny

4) ZUŠ – Dodatek č. 4 Zřizovací listiny

5) Dotační programy a výzvy města Nové Město na Moravě na rok 2019

6) Plán rozvoje sportu a tělovýchovy v Novém Městě na Moravě na léta 2018 – 2025

7) Předpokládaný cash flow roku 2019

8) Poskytnutí zápůjčky TS službám s.r.o.

9) Fond rozvoje bydlení v roce 2018

10) Dotační program na obnovu sgrafit a pořízení nových výtvarných prvků na fasádu

11) Vyřazení pohledávek z účetnictví

12) VZ – Oprava technického zařízení ve věžovém domě na ul. Křenkova č.p.732 v NMNM

13) Smlouva o postoupení pohledávky

14) Dispozice s majetkem – prodej BJ 3+1 č. 876/3 ul. Purkyňova v NMNM (stávajícím nájemcům)

15) Dispozice s majetkem – směna pozemků v k.ú. Radostín u Vojnova Městce a Račín u Poličky

(LDO Přibyslav)

16) Dispozice s majetkem – nákup části p.č. 1468/3 v k.ú. NMNM – cyklo Nečasova (CIT)

17) Dispozice s majetkem – směna pozemků v k.ú. NMNM (Bělisko)

18) Dispozice s majetkem – odprodej části p. č. 2036/15 v k. ú.NMNM (Bělisko)

19) Dispozice s majetkem – přijetí darů od Kraje Vysočina (lokality cyklo Nečasova a chodník

Pohledec)

20) Dispozice s majetkem – odprodej p.č.60 v k.ú. Slavkovice

21) Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 413/4 v k.ú. Jiříkovice u NMNM

22) Dispozice s majetkem – Podmínky prodeje bytů – žádost nájemníků o přehodnocení kupní ceny

na prodej BJ

23) Dispozice s majetkem – objekty ZUŠ v NMNM- č.p. 121 a č.p. 351

24) Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 136 v k.ú. Jiříkovice u NMNM

25) Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 398/1 a p.č. 398/2 v k.ú. Jiříkovice u NMNM

26) Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p.č. 214/1 v k.ú. Studnice u Rokytna

27) Problematika účasti města v SATT a.s. – převod akcií

28) Diskuse

29) Závěr

Soubory ke stažení