Samospráva města

Pozvánka na 8. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě – program, materiály

/ Lenka Stará

8. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě se uskuteční v pondělí 26. února 2024 od 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ, Vratislavovo nám. 103,  …

8. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě se uskuteční v pondělí 26. února 2024 od 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ, Vratislavovo nám. 103,  592 31 Nové Město na Moravě.

Před zasedáním zastupitelstva města proběhnou za účasti členů zastupitelstva města, vedoucích odborů městského úřadu, ředitelů městem zřízených organizací a jednatelů společností založených městem od 15.30 hod. do 16.00 hod. Hovory s občany.

Program:

1) Zahájení zasedání

2) Činnost rady města Nového Města na Moravě od 11.12.2023 do 5.2.2024

3) Rozpočtové opatření na rok 2024 – ZM, zmocnění RM

4) Návratná finanční výpomoc Mikroregionu Novoměstsko

5) Obecně závazná vyhláška města Nové Město na Moravě o nočním klidu

6) Změna č. 4 ÚP Nové Město na Moravě

7) Nadační fond Nového Města na Moravě – návrh na jmenování člena Dozorčí rady

8) Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na výstavbu penzionu pro

starší a tělesně postižené občany v Novém Městě na Moravě

9) Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 367/1 v k.ú. NMNM (SVJ ul. Masarykova)

10) Dispozice s majetkem – odprodej částí p.č. 235 a 236 v k.ú. Slavkovice (ŘFK)

11) PeruTě NMNM s.r.o. – bezúplatný převod nemovitostí (nepeněžitý příplatek)

12) Informace o průběhu investičních akcí města a objednávek pro TS služby – 2024

13) Diskuse

14) Závěr

Soubory ke stažení