Samospráva města

Pozvánka na 10. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konané dne 24.6.2024 – program, materiály

/ Lenka Stará

10. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě se uskuteční v pondělí 24. června 2024 od 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ, Vratislavovo nám. 103, …

10. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě se uskuteční v pondělí 24. června 2024 od 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě.

Před zasedáním zastupitelstva města proběhnou za účasti členů zastupitelstva města, vedoucích odborů městského úřadu, ředitelů městem zřízených organizací a jednatelů společností založených městem od 15.30 hod. do 16.00 hod. Hovory s občany.

Program:

1) Zahájení zasedání

2) Činnost rady města Nového Města na Moravě od 29.4.2024 do 10.6.2024

3) Rozpočtové opatření na rok 2024 – ZM

4) Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2025 – 2032

5) Fond rozvoje bydlení v roce 2024 – dotace

6) Návrh investic a velkých oprav pro rok 2025

7) Spolupráce s SVK Žďársko a dalšími obcemi

8) Dispozice s majetkem bezúplatný převod pozemků v k.ú. Petrovice u NMNM a Hlinné Kraji

Vysočina (II/354 Petrovice – Hlinné)

9) Dispozice s majetkem – nákup p.č. 3674/4 v k.ú. NMNM (lesní pozemek)

10) Dispozice s majetkem – směna pozemků p.č. 224/10, 409 x p.č. 410/1 v k.ú. Olešná na Moravě

11) Dispozice s majetkem – PeruTě NMNM s.r.o. – smlouva o výstavbě

12) Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 690/6 v k.ú. NMNM (Žďárská)

13) Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 28/1 v k.ú. Studnice u Rokytna

14) Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p.č. 622/43 v k.ú. Pohledec

15) Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 335/1 v k.ú. Pohledec

16) Obsah Změny č. 4 Územního plánu Nové Město na Moravě

17) Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na výstavbu penzionu pro

starší a tělesně postižené občany v Novém Městě na Moravě

18) Jednací řád zastupitelstva města

19) Informace o průběhu investičních akcí města a objednávek pro TS služby – 2024

20) Diskuse

21) Závěr

 

Soubory ke stažení