Samospráva města

Pozvánka na 13. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konané dne 31.10.2016 – program, materiály

/ Lenka Stará

13. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě se uskuteční v pondělí 31. října 2016 od 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ, IV. patro, Vratislavovo …

13. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě se uskuteční v pondělí 31. října 2016 od 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ, IV. patro, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě.
Před zasedáním zastupitelstva města proběhnou za účasti členů zastupitelstva města, vedoucích odborů městského úřadu, ředitelů městem zřízených organizací a jednatelů společností založených městem od 15.30 hod. do 16.00 hod. Hovory s občany.

Program:
1) Zahájení zasedání
2) Žádost o změnu účelu dotace – Chaloupky.o.p.s, školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání
3) Dodatek č. 4 Zřizovací listiny Mateřské školy Nové Město na Moravě, p.o.
4) Investiční akce „Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1.ZŠ v
Novém Městě na Moravě“ – aktualizace rozpočtu města
5) Diskuse
6) Závěr

Na základě vzneseného požadavku ze strany JUDr. Libora Černého o zařazení dalšího bodu programu týkajícího se investičních akcí a velkých oprav na rok 2017 (zejm. ul. Tyršova, MK Maršovice, ul. Drobného) jsou vloženy i podkladové materiály k této problematice.

Ve vztahu k opravě místní komunikace Maršovice schválila RM č. 29 dne 10.10.2016 pod č. usnesení 23/29/RM/2016 zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku „Oprava místní komunikace Maršovice“ a tato je zveřejněna na https://zakazky.nmnm.cz/contract_display_464.html

Soubory ke stažení