Samospráva města

Pozvánka na 18. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konané dne 20.9.2021 – program, materiály

/ Lenka Stará

18. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě  se uskuteční v pondělí 20. září 2021 od 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ, Vratislavovo nám. 103, …

18. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě  se uskuteční v pondělí 20. září 2021 od 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě.

Před zasedáním zastupitelstva města proběhnou za účasti členů zastupitelstva města, vedoucích odborů městského úřadu, ředitelů městem zřízených organizací a jednatelů společností založených městem od 15.30 hod. do 16.00 hod. Hovory s občany.

Program:

1) Zahájení zasedání

2) Činnost rady města Nového Města na Moravě od 28.6.2021 do 6.9.2021

3) Akční plán rozvoje sociálních služeb pro rok 2022

4) Dotační programy a výzvy města Nové Město na Moravě na rok 2022

5) Žádost o prominutí odvodu peněžních prostředků a penále za porušení rozpočtové kázně – DCHB

6) Žádost o prominutí odvodu peněžních prostředků a penále za porušení rozpočtové kázně – Portimo,o.p.s.

7) Žádost o dotaci na opravu nemovité kulturní památky – vodní mlýn Petrovice

8) Žádost o dotaci v rámci SPECIFICKÉ VÝZVY 11/2021 Regiony 2021, Národní sportovní agentura

9) Dispozice s majetkem – nákup částí p.č. 733/1, 737/1 v k.ú. Nová Ves u NMNM (záměr rozšíření nájezdu na místní komunikaci Nová Ves – Petrovice)

10) Dispozice s majetkem – nákup části p.č. 3846 v k.ú. NMNM (SŽDC-chodník u žel. přejezdu nemocnice)

11) Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 3424/20 a 3424/4 v k.ú. NMNM (kolem BD č.p. 1041, 1042, 1043 – Mrštíkova ul.)

12) Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 416/2, 416/3 v k.ú. Slavkovice

13) Dispozice s majetkem – směna pozemků část p.č. 4 x část p.č. 81/1 v k.ú. Petrovice u NMNM

14) Dispozice s majetkem – směna pozemků část p.č. 3536/28 x část p.č. 3536/39 v k.ú. NMNM (areál Soškova)

15) Dispozice s majetkem – směna pozemků část p.č. 133/1,p.č. 129/2 x část p.č. 130 a část p.č. 133/3 v k.ú. Rokytno na Moravě

16) Dispozice s majetkem – nákup nemovitých věcí v k.ú. NMNM (pozemky nad zahradnictvím)

17) Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 3190 v k.ú. NMNM (lokalita Vlachovická cihelna) – obálková metoda

18) Informace o průběhu investičních akcí města 2021

19) Diskuse

20) Závěr

Soubory ke stažení