Samospráva města

Pozvánka na 18. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konané dne 19.6.2017- program, materiály

/ Lenka Stará

18. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě se uskuteční v pondělí 19. června 2017 od 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ, IV. patro, Vratislavovo …

18. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě se uskuteční v pondělí 19. června 2017 od 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ, IV. patro, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě.

Před zasedáním zastupitelstva města proběhnou za účasti členů zastupitelstva města, vedoucích odborů městského úřadu, ředitelů městem zřízeních organizací a jednatelů společností založených městem od 15.30 hod. do 16.0 hod. Hovory s občany.

Program:

1) Zahájení zasedání

2) Činnost Rady města Nového Města na Moravě od 2.5.2017 do 5.6.2017

3) Závěrečný účet hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2016

4) Aktualizace rozpočtu města č. 9 na rok 2017

5) Střednědobý výhled rozpočtu, investice na rok 2018

6) Dar Nadačnímu fondu Nového Města na Moravě

7) Fond rozvoje bydlení v roce 2017

8) Žádosti o poskytnutí dotací – Sportovní klub z.s. NMNM, SFK Vrchovina z.s. NMNM

9) Metodika dotačních programů a výzev města Nové Město na Moravě – návrh

10) Zásady prodeje bytového fondu ve vlastnictví města NMNM (2017-2018)

11) Tři kříže – návrhy na řešení lokality

12) Dopravní koridor pro přeložku silnice I/19 v Novém Městě na Moravě

13) Dispozice s majetkem-odprodej části pozemků p.č. 220/1 a 222 v k.ú.Slavkovice

14) Dispozice s majetkem-nákup p.č. 3790/1 a části p.č. 3791 v k.ú. NMNM (Agro Měřín) – cyklo

Nečasova

15) Dispozice s majetkem-záměr odprodeje části pozemků p.č.398/1, 398/2 v k.ú.Jiříkovice u

NMNM

16) Dispozice s majetkem – p.č. 1704/3 v k.ú. NMNM ( HACKBOARDS s.r.o.)

17) Lokalita Vysočina Arény – záměr dispozice s majetkem (Inkora)

18) Činnost kontrolního výboru zastupitelstva města

19) Diskuse

20) Závěr

Michal Šmarda

starosta města

Soubory ke stažení