Samospráva města

Pozvánka na 12. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konané dne 1.9.2020 – program, materiály

/ Lenka Stará

12. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě se uskuteční v úterý 1. září 2020 od 16.00 hod. zasedací místnosti MěÚ, IV. patro, Vratislavovo nám. …

12. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě se uskuteční v úterý 1. září 2020 od 16.00 hod. zasedací místnosti MěÚ, IV. patro, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Před zasedáním zastupitelstva města proběhnou za účasti členů zastupitelstva města, vedoucích odborů městského úřadu, ředitelů městem zřízených organizací a jednatelů společností založených městem  od 15.30 hod. do 16.00 hod. Hovory s občany.

Program:

1) Zahájení zasedání

2) Činnost Rady města Nového Města na Moravě od 29.6.2020 do 10.8.2020

3) Rozpočtové opatření na rok 2020 – ZM

4) Žádost NS s.r.o. o poskytnutí neinvestiční dotace na úhradu pachtovného v souvislosti s COVID-19

5) Dar uměleckých děl Horácké galerii v Novém Městě na Moravě

6) Označení ulic názvem

7) I. ZŠ NMNM – Dodatek č. 1 Zřizovací listiny

8) Komunitní plán sociálních služeb města Nového Města na Moravě a Mikroregionu Novoměstsko 2021 – 2025, Akční plán rozvoje sociálních služeb pro rok 2021

9) Metodika dotačních programů a výzev města – návrh změn pro sociální oblast

10) Nadační fond Nového Města na Moravě – návrh na jmenování členů Správní rady a Dozorčí rady

11) Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 83/2 v k.ú. Maršovice u NMNM

12) Dispozice s majetkem – odprodej části p.č.163 v k.ú. Slavkovice

13) Dispozice s majetkem – prodej volné BJ č. 1011/7 na ul. Křičkova v NMNM

14) Dispozice s majetkem – směna pozemků p.č. 142 x část p.č. 143 v k. ú. Jiříkovice u NMNM

15) Dispozice s majetkem – nákup nemovitých věcí- p.č. 542 vč. stavby a p.č. 543 v k.ú. NMNM (Žďárská)

16) Dispozice s majetkem – nákup p.č. 3017/1, části p.č. 3041/5 a části p.č. 3041/14 v k.ú. NMNM (Medin)

17) Dispozice s majetkem – záměr bezúplatného převodu části p. č.2463/6 a p.č. 2463/14 v k. ú. NMNM do majetku města od ČR – SPÚ ČR

18) Dispozice s majetkem – směna pozemků části p.č. 311/6 x část p.č. 311/1 v k. ú. Pohledec

19) Dispozice s majetkem – odprodej částí p.č. 3431/57, 3424/46 v k.ú. NMNM (Wolkerova)

20) Bytová problematika – návrh na vyřazení pohledávky

21) Návrh nového jednacího řádu výborů ZM

22) Informace o průběhu investičních akcí města 2020

23) Žádost Bike Events s.r.o. o poskytnutí individuální neinvestiční dotace

24) Diskuse

25) Závěr

Soubory ke stažení