Samospráva města

Pozvánka na 13. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konané dne 23.11.2020 – program, materiály

/ Lenka Stará

13. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě se uskuteční v pondělí 23. listopadu 2020 od 16.00 hod. v Kulturním domě, Tyršova 1001, 592 31 …

13. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě se uskuteční v pondělí 23. listopadu 2020 od 16.00 hod. v Kulturním domě, Tyršova 1001, 592 31 Nové Město na Moravě.

Před zasedáním zastupitelstva města proběhnou za účasti členů zastupitelstva města, vedoucích odborů městského úřadu, ředitelů městem zřízených organizací a jednatelů společností založených městem od 15.30 hod. do 16.00 hod. Hovory s občany.

Program:

1) Zahájení zasedání

2) Činnost Rady města Nového Města na Moravě od 14.9.2020 do 16.11.2020

3) Rozpočtové opatření na rok 2020 – ZM

4) Návrh rozpočtu města na rok 2021

5) Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace – SFK Vrchovina z. s.

6) Žádost o prominutí odvodu peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně

7) Dispozice s majetkem – odprodej částí p.č. 3189 v k.ú. NMNM (Vlachovická cihelna)

8) Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 229/1 a p.č. 81/1 v k.ú. Petrovice u NMNM

9) Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 87 v k.ú. Maršovice u NMNM

10) Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 175 v k.ú. Jiříkovice u NMNM

11) Dispozice s majetkem – směna části p.č. 50/1 za část p.č. 35 v k.ú. Studnice u Rokytna

12) Dispozice s majetkem – směna pozemků části p.č. 121 (pod MK) x část p.č. 311/1 v k. ú. Rokytno na

Moravě

13) Dispozice s majetkem – bezúpl. převod p.č. 367/7 v k.ú. Rokytno na Moravě (ÚZSVM) – pod MK

14) Dispozice s majetkem – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní – bytový dům pod KoDuSem

15) Dispozice s majetkem – nákup nemovitých věcí v k.ú. NMNM (okolí Knězovce od ŘKF NMNM)

16) Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p.č. 3896/2 v k.ú. NMNM( Šibenice)

17) Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p.č. 3820 v k.ú. NMNM

18) Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 290/3 v k.ú. NMNM

19) Změna č. 2 Územního plánu Nové Město na Moravě

20) Informace o průběhu investičních akcí města 2020

21) Diskuse

22) Závěr

 

Soubory ke stažení