Samospráva města

Pozvánka na 14. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konané dne 28.11.2016 – program, materiály

/ Lenka Stará

14. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě se uskuteční v pondělí 28. listopadu 2016 od 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ, IV. patro, Vratislavovo …

14. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě se uskuteční v pondělí 28. listopadu 2016 od 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ, IV. patro, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě.

Před zasedáním zastupitelstva města proběhnou za účasti členů zastupitelstva města, vedoucích odborů městského úřadu, ředitelů městem zřízených organizací a jednatelů společností založených městem od 15.30 hod. do 16.00 hod. Hovory s občany.

Program:

1) Zahájení zasedání

2) Činnost Rady města Nového Města na Moravě od 10.10.2016 do 14.11.2016

3) Aktualizace rozpočtu města č. 15 na rok 2016

4) Návrh rozpočtu města na rok 2017

5) Žádost Sportovního klubu Nové Město na Moravě z.s. o neinvestiční dotaci

6) Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

7) Obecně závazná vyhláška o nočním klidu a další související vyhlášky

8) Bytová problematika – prominutí části poplatku z prodlení za bytovou jednotku č. 5 v č.p. 726 na

ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě

9) Dispozice s majetkem-odprodej p.č.1442/10 v k.ú. NMNM – lokalita ul. Petrovická

10) Dispozice s majetkem – pronájem, směna pozemků – areál přírodního koupaliště

11) Dispozice s majetkem-nákup p.č. 251 v k.ú. Hlinné ( podíl 3/4 )

12) Dispozice s majetkem-nákup a směna pozemků v k.ú. Slavkovice

13) Dispozice s majetkem-směna pozemků v k.ú. Hlinné

14) Dispozice s majetkem-směna pozemků v k.ú. Maršovice u NMNM (kolem Jednoty)

15) Dispozice s majetkem- nákup nemovitostí do majetku města – areál Agrovysočina a.s.

16) Změna ve složení osadního výboru místní části Olešná

17) Diskuse

18) Závěr

Soubory ke stažení