Samospráva města

Pozvánka na 22. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konané dne 13.6.2022 – program, materiály

/ Lenka Stará

22. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě se uskuteční v pondělí 13.6.2022 od 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ, Vratislavovo nám. 103, 592 31 …

22. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě se uskuteční v pondělí 13.6.2022 od 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě.

Před zasedáním zastupitelstva města proběhnou za účasti členů zastupitelstva města, vedoucích odborů městského úřadu, ředitelů městem zřízených organizací a jednatelů společností založených městem od 15.30 hod. do 16.00 hod. Hovory s občany.

 

1) Zahájení zasedání

2) Činnost rady města Nového Města na Moravě od 28.3.2022 do 10.6.2022 (včetně informativních zpráv II. ZŠ, ZUŠ)

3) Závěrečný účet hospodaření města Nového Města na Moravě a účetní závěrka města za rok 2021

4) Nabytí majetku pořízeného vlastní činností za rok 2021

5) Rozpočtové opatření na rok 2022 – ZM

6) Fond rozvoje bydlení v roce 2022 – dotace

7) Investice a velké opravy návrh 2023

8) Žádost o prodloužení čerpání a vyúčtování dotace

9) Žádost o poskytnutí individuální investiční dotace – Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích

10) Zpráva o činnosti Městské policie Nové Město na Moravě za rok 2021

11) Smlouva o dalším členském vkladu do LDO Přibyslav

12) Dispozice s majetkem – odprodej p.č.363/10 a část p.č. 363/7, směna p.č. 363/8 x p.č. 363/13 vše v k.ú. NMNM – Probe trade

13) Dispozice s majetkem – nákup části p.č. 3022/1 v k.ú. NMNM (hráz Zichova rybníka)

14) Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 132/1 v k.ú. Petrovice u NMNM

15) Dispozice s majetkem – směna pozemků v k.ú. Petrovice u NMNM

16) Dispozice s majetkem – směna částí pozemků p.č. 180 x p.č. 178 v k. ú. Rokytno na Moravě

17) Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 173/2 v k.ú. Jiříkovice u NMNM

18) Dispozice s majetkem – směna pozemků p.č. 194/1 x 475/1 – id. 4/60 v k.ú. Jiříkovice u NMNM

19) Dispozice s majetkem – směna pozemků část p.č. 49/3 x část p.č. 49/1 v k.ú.Slavkovice

20) Dispozice s majetkem – souhlasné prohlášení (p.č. 1397 vodní plocha, id. 1/2 v k.ú. Olešná na Moravě – ÚZSVM )

21) Dispozice s majetkem – odprodej částí p.č. 25/1 v k.ú. Hlinné

22) Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 51/1 k.ú. Olešná na Moravě

23) Dispozice s majetkem – odprodej p.č.2432/21v k.ú. NMNM (zahrádkářská kolonie Bezděkov)

24) Dispozice s majetkem – směna částí pozemků p.č. 690/3 x p.č. 690/1v k. ú. NMNM (u Kazimírova rybníka)

25) Dispozice s majetkem – Smlouva o smlouvě budoucí darovací – „Apartmány za kinem“

26) Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 17/3 a částí p.č. 25/1, 184/1 v k.ú. Hlinné

27) Dispozice s majetkem – Dodatek č. 2 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní – bytový dům pod KoDuSem

28) Dispozice s majetkem – záměr odprodeje 20 stavebních pozemků v k.ú. Pohledec

29) Změna č. 2 ÚP Nové Město na Moravě – vydání – návrh na stažení z programu z důvodu obdržení připomínky

30) Informace o průběhu investičních akcí města 2022

31) Dispozice s majetkem – směna pozemků v k.ú. NMNM (RMN s.r.o.) – rozšíření programu

32) Žádost o poskytnutí individuální investiční dotace – SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. –  rozšíření programu

33) Diskuse

34) Závěr

 

 

 

Soubory ke stažení