Samospráva města

Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konané dne 27.2.2023 – program materiály

/ Lenka Stará

3. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě se uskuteční v pondělí 27. února 2023 od 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ, Vratislavovo nám. 103, …

3. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě se uskuteční v pondělí 27. února 2023 od 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě.

Před zasedáním zastupitelstva města proběhnou za účasti členů zastupitelstva města, vedoucích odborů městského úřadu, ředitelů městem zřízených organizací a jednatelů společností založených městem  od 15.30 hod. do 16.00 hod. Hovory s občany.

Program:

1) Zahájení zasedání

2) Činnost rady města Nového Města na Moravě od 12.12.2022 do 13.2.2023

3) Rozpočtové opatření na rok 2023 – ZM

4) Žádost o poskytnutí individuální investiční dotace – Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích

5) NKZ – Dodatek č. 2 zřizovací listiny NKZ

6) Změna č. 3 Územního plánu Nové Město na Moravě

7) Odměňování samosprávných orgánů města

8) Bytová problematika – návrh na odpis pohledávky

9) Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 622/3 v k.ú. Pohledec (EG.D)

10) Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 280/4 v k.ú. Hlinné

11) Dispozice s majetkem – nákupy + směna pozemků v k.ú. Petrovice u NMNM (spojovací komunikace Petrovice x NMNM)

12) Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 260/1 v k.ú. Petrovice u NMNM

13) Dispozice s majetkem – pozemkové úpravy v k.ú. Krucemburk (podílnické obce LDO Přibyslav)

14) Dispozice s majetkem – bezúplatný převod pozemků v k.ú. NMNM – Kraj Vysočina (okružní křižovatka)

15) Dispozice s majetkem – uplatňování inflační doložky v roce 2023

16) Dispozice s majetkem – záměr směny p.č. 51/1 x 58 v k.ú. Olešná na Moravě

17) Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č.255/1 v k.ú. NMNM

18) Informace o průběhu investičních akcí města 2023

19) Finanční a kontrolní výbor – volba členů výborů

20) Plán činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města

21) Soupis korespondence – podnět k OV Jiříkovice, služby Centra Zdislava

22) Diskuse

23) Závěr

 

Soubory ke stažení