Samospráva města

Pozvánka na 23. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konané dne 12.9.2022 – program, materiály

/ Lenka Stará

23. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě se uskuteční v pondělí 12.9.2022 od 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ, Vratislavovo nám. 103, 592 31 …

23. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě se uskuteční v pondělí 12.9.2022 od 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě.

Před zasedáním zastupitelstva města proběhnou za účasti členů zastupitelstva města, vedoucích odborů městského úřadu, ředitelů městem zřízených organizací a jednatelů společností založených městem od 15.30 hod. do 16.00 hod. Hovory s občany.

Program:

1) Zahájení zasedání

2) Činnost rady města Nového Města na Moravě od 27.6.2022 do 12.9.2022

3) Rozpočtové opatření na rok 2022 – ZM

4) Nadační fond Nového Města na Moravě – návrh na jmenování členů Správní rady a Dozorčí rady

5) NKZ – Dodatek č. 1 Zřizovací listiny

6) Metodika dotačních programů a výzev města Nové Město na Moravě

7) Žádost TJ NMNM o zařazení finanční spoluúčasti města do rozpočtu města na rok 2023

8) Změna č. 2 ÚP Nové Město na Moravě – vydání

9) Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 21/3, 79/2, 85/2, část p.č. 25/1, část p.č. 79/1 v k.ú. Hlinné

10) Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 55/1 v k.ú. Hlinné

11) Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 67/3 v k.ú. Hlinné

12) Dispozice s majetkem – směna pozemků část p.č. 67/3 x část p.č.53 v k.ú. Hlinné

13) Dispozice s majetkem – směna částí pozemků p.č. 50/1 x p.č. 47 v k.ú. Rokytno na Moravě

14) Dispozice s majetkem – odprodej p.č.94/2, p.č. 97 v k.ú. Petrovice u NMNM

15) Dispozice s majetkem – odprodej částí p.č. 622/3 v k.ú. Pohledec

16) Dispozice s majetkem – odprodej stavebních pozemků v k.ú. Pohledec

17) Dispozice s majetkem – bezúpl. převod p.č. 2496/4 podíl id. 1/11 v k.ú. NMNM (ÚZSVM) – MK Brněnská

18) Dispozice s majetkem – směna části p.č. 1006/1 a p.č. 1325 v k.ú. NMNM

19) Informace o průběhu investičních akcí města 2022

20) Diskuse

21) Závěr

 

Soubory ke stažení