Samospráva města

Pozvánka na 17. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konané dne 24.4.2017 – program, materiály

/ Lenka Stará

17. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě se uskuteční v pondělí 24. dubna 2017 od 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ, IV. patro, Vratislavovo …

17. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě se uskuteční v pondělí 24. dubna 2017 od 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ, IV. patro, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě.

Před zasedáním zastupitelstva města proběhnou za účasti členů zastupitelstva města, vedoucích odborů městského úřadu, ředitelů městem zřízených organizací a jednatelů společností založených městem od 15.30 hod. do 16.00 hod. Hovory s občany.

Program:

1) Zahájení zasedání

2) Činnost Rady města Nového Města na Moravě od 13.3.2017 do 10.4.2017

3) Závěrečný účet hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2016, Účetní

závěrka města za rok 2016, Vypořádání výsledků hospodaření místních částí za rok 2016

4) Aktualizace rozpočtu města č. 6 na rok 2017

5) Pohledávky města

6) Návrh na poskytnutí dotací z Programu regenerace MPZ Nové Město na Moravě na rok 2017

7) Dodatek č. 6 Zřizovací listiny Základní školy Nové Město na Moravě, L. Čecha

8) Obecně závazná vyhláška  města č. 2/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

9) Zpráva o činnosti Městské policie Nové Město na Moravě za rok 2016

10) Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 2036/12 v k.ú. NMNM (u zahradnictví)

11) Dispozice s majetkem – část p.č. 3800/42 v k.ú. NMNM (Podlouckého ul.) – přijetí daru

12) Dispozice s majetkem – části p.č. 3927/1 a p.č. 2961/1 v k.ú. NMNM (přechod pro chodce u

nemocnice) – přijetí daru od Kraje Vysočina

13) Dispozice s majetkem – výpůjčka sítí el. energie a vody a ručitelské prohlášení – areál

Agrovysočina

14) Dispozice s majetkem – směny pozemků v k.ú. Pohledec (v rámci přípravy výstavby 12 RD)

15) Dispozice s majetkem – odprodej pozemků p.č. 55/3, 55/4 v k.ú. Hlinné

16) Dispozice s majetkem – lokalita u zahradnictví (Nad Městem IV.) – žádost o změnu termínu

předání daru

17) Dispozice s majetkem – dodatek č.2 (budoucí odprodej pozemků Brožkův kopec)

18) Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části pozemku p.č. 2036/12 v k.ú. NMNM (pod

zahradnictvím)

19) Možnosti koncepčního rozvoje stravování v Novém Městě na Moravě

20)Obecně závazná vyhláška města č. 3/2017 o nočním klidu – rozšíření programu

21) Diskuse

22) Závěr

Soubory ke stažení