Samospráva města

Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konané dne 24.6.2019-program, materiály

/ Lenka Stará

5. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě se uskuteční v pondělí  24. června 2019 od 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ, IV. patro, Vratislavovo …

5. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě se uskuteční v pondělí  24. června 2019 od 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ, IV. patro, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě.

Před zasedáním zastupitelstva města proběhnou za účasti členů zastupitelstva města, vedoucích odborů městského úřadu, ředitelů městem zřízených organizací a jednatele společností založených městem od 15.30 hod. do 16.00 hod. Hovory s občany.

Program:

1) Zahájení zasedání

2) Činnost Rady města Nového Města na Moravě od 13.5.2019 do 10.6.2019

3) Dotační programy a výzvy města na rok 2020

4) Dotační program na protihluková opatření

5) Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace na EZOP – Portimo, o.p.s. NMNM

6) Žádost o poskytnutí investiční dotace – p.s. OREL jednota NMNM

7) Žádost o změnu názvu projektu ve veřejnoprávní smlouvě (Dodatek č. 1) – Novocantus, z.s., NMNM

8) Příspěvkové organizace města – návrh nového úplného znění zřizovacích listin

9) Darovací smlouva na movité věci

10) Fond rozvoje bydlení v roce 2019 – dotace

11) Střednědobý výhled rozpočtu, Investice 2020

12) Odstoupení od kupní smlouvy- BJ 1011/10 v k.ú. NMNM

13) Dispozice s majetkem – prodej volné BJ č.727/7 na ul. Tyršova v NMNM

14) Dispozice s majetkem – nákup p.č. 3728/3 v k.ú. NMNM (záměr komunikace) – SVaK

15) Dispozice s majetkem – nákup p.č. 3728/1 v k.ú. NMNM a p.č. 732, 733/2, 731/2, 737/2 v k.ú. Nová Ves

u NMNM (záměr komunikace)

16) Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 25 v k.ú. Olešná na Moravě (dle GP p.č. 1741)

17) Dispozice s majetkem – odprodej nemovitostí na ul. Monseova v NMNM

18) Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části pozemků p.č. 3188/1 a 3188/2 v k.ú. NMNM (Vlachovická

cihelna)

19) Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 172 v k. ú. Rokytno na Moravě

20) Problematika účasti města v SATT a.s. – úplatný převod akcií

21) Plán práce kontrolního výboru zastupitelstva města

22) Diskuse

23) Závěr

Soubory ke stažení