Samospráva města

Pozvánka na 6. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konané dne 25. 9 2023 – program, materiály

/ Lenka Stará

6. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě se uskuteční v pondělí 25. září 2023 od 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ, Vratislavovo nám. 103, …

6. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě se uskuteční v pondělí 25. září 2023 od 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě.

Před zasedáním zastupitelstva města proběhnou za účasti členů zastupitelstva města, vedoucích odborů městského úřadu, ředitelů městem zřízených organizací a jednatelů společností založených městem od 15.30 hod. do 16.00 hod. Hovory s občany.

Program:

1) Zahájení zasedání

2) Činnost rady města Nového Města na Moravě od 12.7. 2023 do 18.9.2023 (včetně informativních zpráv o činnosti 1. ZŠ a 2. ZŠ)

3) Rozpočtové opatření na rok 2023

4) Fond rozvoje bydlení

5) Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace – SFK Vrchovina

6) Žádost o změnu účelu dotace – Spolek Lysina

7) Žádost o poskytnutí individuální investiční dotace – Sportovní klub

8) Změna č. 3 ÚP Nové Město na Moravě – vydání

9) NSS – žádost o schválení kapacity denního stacionáře pro seniory a žádost o schválení navýšení kapacity odlehčovací pobytové služby

10) PeruTě NMNM s.r.o. – sociální podnik

11) Dispozice s majetkem – záměr odprodeje 5 st. pozemků RD, 3 st. pozemky řadové RD v k.ú. Pohledec

12) Dispozice s majetkem – směna pozemků p.č. 515/2 x 503/3, 512/2 v k.ú. Petrovice u NMNM (spojovací komunikace Petrovice – NMNM)

13) Dispozice s majetkem – odprodej části p.č.183 v k.ú. Petrovice u NMNM

14) Dispozice s majetkem – Dohoda o ukončení Smlouvy o smlouvě budoucí kupní – p.č. 617/17 k.ú. Pohledec (RD Pohledec)

15) Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 124 a 125/1 v k.ú. Olešná na Moravě

16) Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 2024/1 v k.ú. NMNM (Technické sporty)

17) Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 690/1 v k.ú. NMNM

18) Dispozice s majetkem – kupní smlouva a darovací smlouva – bytový dům (pod KoDuSem)

19) Dispozice s majetkem – záměr směny pozemků p.č. 363/13 x části p.č. 3960 v k.ú.NMNM

20) Daňové milostivé léto 2023

21) Činnost kontrolního výboru zastupitelstva města

22) Informace o průběhu investičních akcí města a objednávek pro TS služby – 2023

23) Dispozice s majetkem – žádost o prodloužení termínu kolaudace – stavba RD na p.č. 311/16 v k.ú. Pohledec  – rozšíření programu

24) Diskuse

25) Závěr

Soubory ke stažení