Samospráva města

Pozvánka na 9. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 16.12.2019 – pozvánka, materiály

/ Lenka Stará

9. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě se uskuteční v pondělí 16. prosince 2019 od 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ, IV. patro, Vratislavovo …

9. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě se uskuteční v pondělí 16. prosince 2019 od 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ, IV. patro, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě.

Před zasedáním zastupitelstva města proběhnou za účasti členů zastupitelstva města, vedoucích odborů městského úřadu, ředitelů městem zřízených organizací a jednatele společností založených městem od 15.30 hod. do 16.00 hod. Hovory s občany.

Program:

1) Zahájení zasedání

2) Činnost Rady města Nového Města na Moravě – schůze rady města dne 9.12.2019

3) Rozpočtové opatření na rok 2019 – ZM

4) Fond rozvoje bydlení v roce 2019

5) Dotační program na protihluková opatření

6) Návrh na poskytnutí dotací z dotačních programů a velkých výzev města na rok 2020

7) Žádost o individuální neinvestiční dotaci – Diecézní charita Brno

8) Žádost o individuální neinvestiční dotaci – Akvarteto z.s. – návrh na stažení z programu

9) Dodatek č. 1 – Zřizovací listiny Domu dětí a mládeže a Zřizovací listiny ZUŠ Jana Štursy

10) Aktualizace komunitního plánu sociálních služeb

11) Územní plán Nové Město na Moravě – změna č. 1 – vydání

12) Územní plán Nové Město na Moravě – změna č. 2 – pořízení

13) Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 3419/29 v k.ú. NMNM (ul. Čapkova)

14) Dispozice s majetkem – odprodej p.č.252 v podílech 567/1952 a 394/1952 v k.ú. NMNM (pozemky příslušející k BJ 575/1, 575/4 na ul. Sportovní)

15) Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 3109 v k.ú. NMNM – SK

16) Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 495/13 v k.ú. Petrovice u NMNM

17) Dispozice s majetkem – prodej pozemků a přijetí daru pozemků a infrastruktury – lokalita „Brožkův kopec“

18) Změna názvů ulic, veřejných prostranství

19) Mediální koncepce města

20) Diskuse (včetně informace o průběhu investičních akcí města)

21) Závěr

 

Soubory ke stažení