Samospráva města

Pozvánka na 7. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konané dne 4.12.2023 – program, materiály

/ Lenka Stará

7. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě se uskuteční v pondělí 4. prosince 2023 od 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ, Vratislavovo nám. 103, …

7. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě se uskuteční v pondělí 4. prosince 2023 od 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě.

Před zasedáním zastupitelstva města proběhnou za účasti členů zastupitelstva města, vedoucích odborů městského úřadu, ředitelů městem zřízených organizací a jednatelů společností založených městem od 15.30 hod. do 16.00 hod. Hovory s občany.

Program:

1) Zahájení zasedání

2) Činnost rady města Nového Města na Moravě od 16.10. 2023 (včetně informativních zpráv o činnosti 1. ZŠ a 2. ZŠ)

3) Dodatek č. 1 k Pravidlům pro použití účelových prostředků FRB na území města Nové Město na Moravě

4) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu

5) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů

6) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

7) Obecně závazná vyhláška města Nové Město na Moravě o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

8) Odměňování samosprávných orgánů města

9) Rozpočtové opatření na rok 2023 – ZM

10) Návrh rozpočtu města na rok 2024

11) Schválení žádostí z dotačních výzev města Nové Město na Moravě

12) Žádost SK NMNM o prodloužení realizace projektu nového skokanského můstku

13) Žádost o dotaci na opravu nemovité kulturní památky na rok 2024 – vodní mlýn Petrovice

14) Žádost o dotaci na opravu nemovité kulturní památky na rok 2024 – dům Komenského náměstí

15) Dodatek č. 2 Zřizovací listiny MŠ Nové Město na Moravě

16) Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 30 v k.ú. Slavkovice

17) Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 28/1 v k.ú. Studnice u Rokytna (EG.D)

18) Dispozice s majetkem – nákup p.č. 137/3 v k.ú. Olešná na Moravě

19) Dispozice s majetkem – žádost o prominutí úhrady smluvní sankce + prodloužení „kolaudace“ – stavba RD na p.č. 311/14 v k.ú. Pohledec

20) Dispozice s majetkem – Dohoda o ukončení Smlouvy o smlouvě budoucí kupní – p.č. 617/5 v k.ú. Pohledec (RD Pohledec)

21 Dispozice s majetkem – odprodej stavebních pozemků v k.ú.Pohledec

22) Dispozice s majetkem – nákup p.č.3878/10, 3891/4, 3889/3, 3913/23, 3890/5, 3890/6, 3041/17 v k.ú. NMNM

23) Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 1622/1 v k.ú. NMNM (EG.D) – Betlém

24) Dispozice s majetkem – směna pozemků s Lesy ČR, s.p. v k.ú. NMNM, Pohledec, Kuklík

25) Dispozice s majetkem – záměr nákupu části p.č. 3929 v k.ú. NMNM (Správa železnic)

26) Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 830, p.č. 828/2, 833, 832/1, 275/5 v k.ú. NMNM (Portimo) – u Klečkovského rybníka

27) Dispozice s majetkem – odprodej částí p.č. 443/1 v k.ú. NMNM (Portimo) – ul. Budovatelů

28) Informace o průběhu investičních akcí města a objednávek pro TS služby – 2023 a 2024

29) Dispozice s majetkem – kupní smlouva – bytový dům pod Kodusem – rekovace  – návrh na rozšíření programu

30) Diskuse

31) Závěr

 

 

Soubory ke stažení