Samospráva města

Pozvánka na 21. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konané dne 14.3.2022 – program, materiály

/ Lenka Stará

21. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě se uskuteční v pondělí 14.3.2022 od 16.00 hod. v Kulturním domě, Tyršova 1001, 592 31 Nové Město …

21. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě se uskuteční v pondělí 14.3.2022 od 16.00 hod. v Kulturním domě, Tyršova 1001, 592 31 Nové Město na Moravě.

Před zasedáním zastupitelstva města proběhnou za účasti členů zastupitelstva města, vedoucích odborů městského úřadu, ředitelů městem zřízených organizací a jednatelů společností založených městem od 15.30 hod. do 16.00 hod. Hovory s občany.

Program:

1) Zahájení zasedání

2) Činnost rady města Nového Města na Moravě od 17.1.2022 do 28.2.2022 (včetně informativních zpráv MHD, městské lázně, I.ZŠ, architekt města – smuteční síň)

3) Rozpočtové opatření na rok 2022

4) Návrh na poskytnutí dotací z Programu regenerace MPZ Nové Město na Moravě na rok 2022

5) Změna č.2 ÚP Nové Město na Moravě – návrh rozhodnutí o námitkách a vypořádání připomínek

6) Založení nové obchodní společnosti města v oblasti sociální

7) Darování hasičského vozidla VW Transportér

8) Dispozice s majetkem – darování přípojky pro parc. č. 947 ul. Malá v k.ú. NMNM

9) Dispozice s majetkem – nákup části p.č. 3024/1 v k.ú. NMNM (hráz Zichova rybníka)

10) Dispozice s majetkem – nákup p.č. 1788/9, 3034/1, 3037/158, 3037/174, 3034/3 (id.2/12) a 3037/163 (id. 2/12) v k.ú. NMNM (Brožkův kopec)

11) Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 3037/139 v k.ú. NMNM (Brožkův kopec)

12) Dispozice s majetkem – nákup p.č. 3912/14 v k.ú. NMNM (pod MK Lesní ul.)

13) Dispozice s majetkem – bezúplatný převod pozemků v k.ú. NMNM od Kraje Vysočina (přechod pro chodce-Maršovská)

14) Dispozice s majetkem – odprodej částí p.č. 2581/5 a 2583 v k.ú. NMNM (směr Horní Dvůr)

15) Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 25/7 v k.ú. Hlinné

16) Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 122 v k.ú. Jiříkovice u NMNM

17) Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 194/1 v k.ú. Jiříkovice u NMNM

18) Dispozice s majetkem – směna částí pozemků + nákupy pozemků v k.ú. Pohledec

19) Dispozice s majetkem – směna pozemků v k.ú. Staré Ransko x k.ú. Žďírec nad Doubravou (LDO Přibyslav x fyzická osoba)

20) Dispozice s majetkem – Smlouva o smlouvě budoucí darovací a Smlouva o smlouvě budoucí kupní – „Vybudování parkovacích míst na ul. Pavlovova“

21) Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p.č. 18/2 v k.ú. Petrovice u NMNM

22) Volba přísedících pro okresní soud na období 2022 – 2026

23) Aktualizace mediální koncepce města

24) Informace o průběhu investičních akcí města 2022

25) Soupis korespondence adresované zastupitelstvu města – zřízení příjezdu přes pozemek p.č. 2398/1 v k.ú. NMNM k Částkovým rybníkům

26) Diskuse

Ze zasedání zastupitelstva města je pořizován zvukový a obrazový záznam , který je on-line streamován na Facebook a YouTube.


Soubory ke stažení