Samospráva města

Pozvánka na 12.zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konané dne 26.9.2016

/ Lenka Stará

12. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě se uskuteční v pondělí 26. září 2016 od 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ, IV. patro, Vratislavovo …

12. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě se uskuteční v pondělí 26. září 2016 od 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ, IV. patro, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě.

Před zasedáním zastupitelstva města proběhnou za účasti členů zastupitelstva města, vedoucích odborů městského úřadu, ředitelů městem zřízených organizací a jednatelů společností založených městem od 15.30 hod. do 16.00 hod. Hovory s občany.

Program:

1) Zahájení zasedání

2) Činnost Rady města Nového Města na Moravě od 20.6.2016 do 12.9.2016

3) Aktualizace rozpočtu města č. 12 na rok 2016

4) Fond rozvoje bydlení v roce 2016

5) Přijetí bankovní záruky na Městské lázně

6) Program regenerace MPZ Nové Město na Moravě na období 2016-2020 s výhledem do roku 2025

7) Nadační fond Nové Město na Moravě-návrh na doplnění Zakládací listiny a Statutu Nadačního fondu

8) Návrh rozpočtu pro dotační programy a výzvy na rok 2017

9) Žádost o investiční dotaci – Nemocnice Nové Město na Moravě

10) Příprava zástavby v lokalitě Brožkův kopec

11) Sportovní hala – lezecká stěna

12) Dispozice s majetkem-prodej BJ č.726/3 na ul.Tyršova v Novém Městě na Moravě

13) Dispozice s majetkem-prodej BJ č. 980/1 na ul. Hornická v Novém Městě na Moravě

14) Dispozice s majetkem-prodej BJ č.728/10 na ul.Tyršova v Novém Městě na Moravě

15) Dispozice s majetkem-prodej BJ 1011/2 na ul. Křičkova v Novém Městě na Moravě stávajícímu nájemci

16) Dispozice s majetkem-souhlasné prohlášení – p.č. 3916/5 v k.ú. NMNM (ÚZSVM) – návrh na stažení z programu

17) Dispozice s majetkem-dodatek č.1 ke smlouvě budoucí kupní (odprodej pozemků Brožkův kopec)

18) Dispozice s majetkem-odprodej části p.č. 2738/4 v k.ú. NMNM – odstoupení od záměru (ulice Petrovická)

19) Dispozice s majetkem-nákup p.č.3734/1, 3734/3, 3735/1, 3735/2, 3739 v k.ú. NMNM(lokalita kamenolomu)

20) Dispozice s majetkem-směna částí pozemků p.č. 3940/19 x 3599/8, 3940/20 v k.ú. NMNM (Luční ul.)

21) Dispozice s majetkem-odprodej části p.č. 3280 v k.ú. NMNM z majetku města (Zahradníkův kout)

22) Komunitní dům pro seniory-odběr vody pro stavbu

23) Činnost kontrolního výboru Zastupitelstva města Nového Města na Moravě

24) Spolek BISON – „Spolek pro budování a implementaci sdílených opensource nástrojů, z.s.“ – návrh na rozšíření programu

25) Memorandum o vzájemné spolupráci mezi Městem Nové Město na Moravě a společností Ernst Young s.r.o. – záměr chytrého města – návrh na rozšíření programu

26 Nevhodné uložení sbírek Horáckého muzea

27) Diskuse

28) Závěr

Soubory ke stažení