Samospráva města

Pozvánka na 19. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konané dne 18.9.2017 – program, materiály

/ Lenka Stará

19. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě se uskuteční v pondělí 18. září 2017 od 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ, IV. patro, Vratislavovo …

19. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě se uskuteční v pondělí 18. září 2017 od 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ, IV. patro, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě.

Před zasedáním zastupitelstva města proběhnou za účasti členů zastupitelstva města, vedoucích

odborů městského úřadu, ředitelů městem zřízených organizací a jednatele společností založených

městem od 15.30 hod. do 16.00 hod. Hovory s občany.

Program:

1) Zahájení zasedání

2) Činnost Rady města Nového Města na Moravě od 24.7.2017 do 11.9.2017

3) Aktualizace rozpočtu města č. 12 na rok 2017

4) Fond rozvoje bydlení v roce 2017

5) Nabytí majetku pořízeného vlastní činností

6) Žádost Nemocnice Nové Město na Moravě o poskytnutí investiční dotace na rok 2018

7) Záměr na vytvoření nového památníku obětem 2. světové války včetně přesunu ostatků ze

stávajících 2 válečných hrobů na římsko-katolickém hřbitově v NMNM

8) Územní plán Nové Město na Moravě – vydání

9) Dispozice s majetkem – směna pozemků ( LDO Přibyslav )

10) Dispozice s majetkem – nákup p.č. 3788/1 v k.ú. NMNM – cyklo ul. Nečasova

11) Dispozice s majetkem – nákup části p.č. 1468 v k.ú. NMNM – cyklo ul. Nečasova (CIT)

12) Dispozice s majetkem – darování a přijetí daru mezi Krajem Vysočina a městem (ul.Sportovní –

parkoviště)

13) Dispozice s majetkem – odprodej částí p.č. 628/1 a 709 v k.ú. NMNM (ul. Radnická)

14) Dispozice s majetkem – odprodej části p.č.1704/3 v k.ú. NMNM (SVJ Pavlovova 1509)

15) Dispozice s majetkem – nákup p.č.2393/3v k.ú. NMNM – rekonstrukce ul. Luční (Wotan Forest

a.s.)

16) Dispozice s majetkem – nákup části p.č. 2036/11 v k.ú. NMNM (u zahradnictví)

17) Dispozice s majetkem – nákup části p.č. 215/1 v k.ú. Pohledec (chodník Pohledec)

18) Dispozice s majetkem – nákup p.č.606/1 v k.ú.Pohledec (pod MK)

19) Dispozice s majetkem – majetkoprávní vypořádání pozemků v k.ú. Pohledec (okolí ZŠ)

20) Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p.č. 280/8 ( dle GP) v k.ú. Hlinné

21) Dispozice s majetkem – nákup p.č.386/2 a 387/3 v k.ú. Olešná na Moravě (u hřbitova)

22) Dispozice s majetkem – Dodatky smluv – „ROZŠÍŘENÍ INFRASTRUKTURY IV lokalita „NAD

MĚSTEM“ – NMNM – PRODLOUŽENÍ KOMUNIKACE A SÍTÍ“

23) Dispozice s majetkem-odprodej části p.č. 2398/1 v k.ú. NMNM – Luční ul.

24) Bytová problematika – návrh na odpis části dluhů vzniklých z pronájmu BJ – návrh na stažení z programu

25) Problematika kácení bříz na ulici Pavlovova v NMNM

26) Diskuse

27) Závěr

 

Soubory ke stažení