Samospráva města

Pozvánka na 22. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konané dne 05.03.2018 – program, materiály

/ Lenka Stará

22. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě se uskuteční v pondělí 5. března 2018 od 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ, IV. patro, Vratislavovo …

22. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě se uskuteční v pondělí 5. března 2018 od 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ, IV. patro, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě.

Před zasedáním zastupitelstva města proběhnou za účasti členů zastupitelstva města, vedoucích odborů městského úřadu, ředitelů městem zřízených organizací a jednatele společností založených městem od 15.30 hod. do 16.00 hod. Hovory s občany.

Program:

1) Zahájení zasedání

2) Činnost Rady města Nového Města na Moravě od 15.1.2018 do 19.2.2018

3) Střednědobý výhled rozpočtu města

4) Rozpočtové opatření na rok 2018

5) Žádost o individuální neinvestični dotaci – Bike Events s.r.o.Tišnov

6) Žádost o investiční dotaci – Sportovní klub Nové Město na Moravě

7) Novoměstské sociální služby – žádost o schválení navýšení kapacity pobytové služby

8) Bytová problematika – návrh na odpis poplatku z prodlení za pronájem BJ

9) Problematika účasti města v SATT a.s.

10) Dispozice s majetkem – zástavní smlouva (pozemek p.č. 1696/1 jehož součástí je stavba č.p.

1515 v k.ú. NMNM – KoDuS)

11) Dispozice s majetkem – dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní (Diakonie ČCE)

12) Dispozice s majetkem- odprodej části pozemků p.č. 280/2, 280/1, 135/5, 886/1 a 885/1 v k.ú.

NMNM, ul. Malá (Kraj Vysočina-Domov Kamélie Křižanov)

13) Dispozice s majetkem – odprodej částí p.č. 3937/39 + směna v k.ú. NMNM (bývalý náhon u

Kazmírova rybníka)

14) Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 170/1 a 169/2 v k.ú. Pohledec

15) Dispozice s majetkem-nákup části p.č. 608/1 v k.ú. Pohledec – pod MK

16) Dispozice s majetkem-směna pozemků v k.ú. Pohledec – pod MK (části p.č. 106/1, 597/1, 586/7

X části p.č. 106/7, 123, 586/8)

17) Dispozice s majetkem-nákup části p.č.106/6 a části p.č.127 pod MK + odprodej p.č. 614/3 v k.ú.

Pohledec

18) Dispozice s majetkem-směna pozemků v k.ú. Pohledec – pod MK (p.č. 609/3, p.č. 135/4 X p.č.

146/2)

19) Dispozice s majetkem-směna pozemků v k.ú. Pohledec – pod MK (část p.č. 135/1, část p.č.

137/1 X část p.č. 137/3)

20) Dispozice s majetkem-směna pozemků v k.ú. Pohledec – pod MK (část p.č. 609 X část p.č.

608/2)

21) Dispozice s majetkem – záměr odprodeje 12 stavebních pozemků v k.ú. Pohledec

22) Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 1272/1 v k.ú. NMNM (úvoz Brněnská)

23) Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 214/1 v k.ú. Studnice u Rokytna

24) Územní plán Nové Město na Moravě – vydání

25) Diskuse

26) Závěr

Soubory ke stažení